Petition to Ban Qnet

Petition to Ban Qnet in India

  

Thank you for joining this campaign !

**your signature**

177 signatures = 4% of goal
0
5,000

Share this with your friends:

   

Latest Signatures
177 Ms Ranjit A. Jul 15, 2018
176 Ms Kanishak S. Jul 15, 2018
175 Ms Shankar G. Jul 13, 2018
174 Mr Achal L. Jul 04, 2018
173 Mr Vikash S. Jun 28, 2018
172 Ms Deepti T. Jun 20, 2018
171 Mr Kumaran R. Jun 18, 2018
170 Ms Priyanka A. Jun 13, 2018
169 Mr Roy J. Jun 11, 2018
168 Ms sudha S. Jun 08, 2018
167 Mr Vineet S. Jun 04, 2018
166 Ms Muneendar R. May 28, 2018
165 Ms Santhosh K. May 23, 2018
164 Mr Hemant S. May 15, 2018
163 Mr Hemanth kumar M. May 14, 2018
162 Mr Harinath Y. May 14, 2018
161 Ms Ranjith S. May 14, 2018
160 Ms Ranjith S. May 14, 2018
159 Ms Ganesh P. May 14, 2018
158 Mr Chirag S. May 13, 2018
157 Ms Rahul J. May 13, 2018
156 Ms Rajendra D. May 13, 2018
155 Ms Chetan G. May 13, 2018
154 Ms Anonymous S. May 12, 2018
153 Mr Subahu J. May 12, 2018
152 Ms Anup D. May 12, 2018
151 Mr likith N. May 12, 2018
150 Mr Debmalya B. May 11, 2018
149 Ms Suresh S. May 11, 2018
148 Ms Vikas R. May 11, 2018
147 Mrs Prajna B. May 11, 2018
146 Mr Nishanth B. May 10, 2018
145 Mr Sudhir S. May 09, 2018
144 Mr M A. May 09, 2018
143 Mr Ganesh J. May 08, 2018
142 Mrs Jagadish G. May 07, 2018
141 Mr Venu T. May 07, 2018
140 Mr Abhijeet Z. May 07, 2018
139 Ms Arun G. May 07, 2018
138 Mr Anil Kumar A. May 07, 2018
137 Mr Balaji S. May 07, 2018
136 Ms Bablu J. May 07, 2018
135 Mr Satish D. May 07, 2018
134 Ms Prasanna K. May 07, 2018
133 Ms Anil K. May 07, 2018
132 Mr Harish M. May 07, 2018
131 Ms Yogesh S. May 07, 2018
130 Mr Ramkumar K. May 07, 2018
129 Ms Shruthi M. May 07, 2018
128 Ms Shiela R. May 07, 2018